Hynšta je bývalý hrádek zhruba ze 13. století, později modlitebna českých bratří, skrytá hlouběji v Příhrazských skalách. Je jedním z tajemnějších míst Českého ráje. Jak se na Hynštu dostat a čím je hrádek zajímavý?

Středověký hrádek Hynšta ze 13. století

Hynšta byl středověký skalní hrádek, o němž se toho však moc neví. Nachází se na skalní vyvýšenině nad Hrázkovou roklí v Příhrazských skalách, poblíž vrchu Skuhrava, přibližně 2 km od Příhraz. Hynšta náleží ke skalnímu masivu Mužského.

Modře značená cesta na Hynštu
Modře značená cesta na Hynštu.

Historie tohoto místa je obestřená tajemstvím, protože písemných pramenů je o Hynště k dispozici málo. Podle archeologických nálezů je zřejmé, že hrádek existoval už ve 13. století, možná i dříve.

Uvnitř zadní světničky je pilíř
Uvnitř zadní světničky je pilíř.

Zřejmě byl mnohem rozlehlejší, než je dnes patrné. Tvořilo jej několik obydlených skalních plošin a velká část vrchu, po němž nyní k Hynště dojdete i vy.

Nápis ve skále, 1872
Nápis ve skále, 1872.

V současnosti můžete na místě spatřit jen dvě skalní tesané světnice. Zadní má podobu ve skále vytesané místnosti s pilířem.

Rezavě zabarvená skála na bývalém nádvoří Hynšty
Rezavě zabarvená skála na bývalém nádvoří Hynšty.

U paty hrádku, poblíž bývalého nádvoří, dodnes uvidíte zasypanou, ve skále tesanou cisternu, studnu. Žádný náznak nadzemních staveb už na Hynště poznatelný není.

Pohled do zadní světnice s pilířem – modlitebny českých bratří, Hynšta
Pohled do zadní světnice s pilířem – modlitebny českých bratří, Hynšta.

Bádání J. L. Píče na Hynště

Prvně lokalitu zkoumal věhlasný archeolog Josef Ladislav Píč. Přesné datum jeho objevu pravděpodobně není známé, bylo to někdy okolo roku 1880. Nalezl na Hynště stopy po ohništích, zlomky hliněných nádob, nažloutlé střepy, zdobené červenými, rovnoběžnými pruhy.

Další badatel, profesor Univerzity Karlovy Josef Vítězslav Šimák, byl názoru, že světničky sloužily jako sklepení hradu. Členové Klubu českých turistů ve 20. letech 20. století zeminu ze světniček vyklízeli a během vyklízení objevili kusy nádob, kostěný přeslen i část kostěné brusle.

Nápis ve skále, 1869, Hyšta, Příhrazské skály
Nápis ve skále, 1869, Hyšta, Příhrazské skály.

Druhá éra Hynšty za dob husitů

V 17. století, po roce 1620, si zde čeští bratři vytvořili světničku, rozšířenou na modlitebnu. Podle tradice ji užívali stoupenci bratrské víry, kteří se na místě ukrývali před svými pronásledovateli. Podobně jako na mnoha dalších místech Českého ráje. Ani toto ale zřejmě není důvěryhodně podložené.

Staré nápisy tesané ve skalách

Na bývalém nádvoří, naproti vstupu do světniček, vás zřejmě zaujme rezavě zabarvená skála. Kolem dokola objevíte několik starých i mladších nápisů vyrytých do skal od předchozích návštěvníků Hynšty. Věřím, že je v tom následovat nebudete.

Jak se na Hynštu dostat?

Hynšta se nachází v Příhrazských skalách, které jsou dobře dostupné buď od Příhraz nebo z druhé strany od Branžeže. V obou případech budete muset vystoupat přes 100 výškových metrů – po poměrně strmých a dnes už se trochu sypajících příhrazských schodech, anebo pohodlněji po mírněji stoupající modře značené štěrkovité lesní cestě od Černé louže. Na tu se dostanete po žluté od Nové Vsi a Branžeže.

Po cestě na Hynštu
Po cestě na Hynštu.

Kolem odbočky k Hynště vede i červeně značená Zlatá stezka Českého ráje od Srbska do Příhraz. Od ní je to na Hynštu po modře značené odbočce už kousek.

Vydejte se prozkoumat hrádek Hynšta

Hynšta je jedním z tajemných míst, která můžete v Českém ráji navštívit. Pokud se sem vydáte během ponurých, sychravých dní, možná zde pocítíte tu zvláštní atmosféru také.

Nápisy ve skále u Hynšty
Nápisy ve skále u Hynšty.

Hynšta na portálu mapy.cz