Studený průchod, jedna z přírodních zajímavostí Příhrazských skal v Českém ráji, je skalní soutěska se specifickým mikroklimatem. Můžete skrze něj projít na trase od Drábských světniček ke Krásné vyhlídce. Je ale opravdu studený? Vydal jsem se do něj s teploměrem.

Studený průchod zřejmě vznikl díky geologickým procesům, konkrétně posunu okrajové kry pískovcového masivu poblíž vrchu Mužský. Možná právě soutěsku vytvořilo.

Studený průchod, Příhrazské skály, ze strany od Krásné vyhlídky
Studený průchod, Příhrazské skály, ze strany od Krásné vyhlídky.

Temná skalní soutěska, zhruba s výškou stěn 15 metrů, je 125 metrů dlouhá. I ve velkých letních vedrech se zde hezky ochladíte. V deštivých a sněžných dnech bývá uvnitř trochu bahna.

Baterie strážící silnici z Mnichova Hradiště

V roce 1866, kdy se v této oblasti odehrávala bitva mezi Pruskem a Rakouskem, vojáci nad soutěskou vybudovali rakouskou dělostřeleckou baterii s úkolem chránit strategickou cestu vedoucí z Mnichova Hradiště na Turnov.

Studený průchod – info tabule
Studený průchod – infotabule.

Poblíž Studeného průchodu je i hloubkový vrt hydrogeologické sítě.

Kudy do Studeného průchodu?

Studený průchod je přístupný pěšky po červeně (Zlatá stezka Českého ráje) a modře značené turistické trase, které vedou od Drábských světniček na Krásnou vyhlídku či zpět. Dostanete se k němu také po žlutě značené trase od Březiny a Kurovodic.

Vstup do soutěsky Studený průchod, Příhrazské skály, Český ráj
Vstup do soutěsky Studený průchod ze strany od Drábských světniček, Příhrazské skály, Český ráj.

Opravdu teplota nepřekročí 10 °C?

Studený průchod má specifické mikroklima. V různých průvodcích se dočtete, že „ani v těch největších letních vedrech nepřesahuje 10 °C“. Je to pravda?

Měření teploty u skalního průchodu Ženská vrata
Měření teploty u skalního průchodu Ženská vrata.

Nikoliv. Je to nesmysl. Nevím, odkud tato informace pochází, ale je zřejmé, že ji od sebe různí autoři dodnes vzájemně kopírují. Bohužel se dostala i na Wikipedii, kde se to pokusím časem opravit. Těch 10 °C by sice mohlo odpovídat, ale jde o jinou hodnotu, jak se dočtete dál.

Měření teploty před Studeným průchodem
Měření teploty před Studeným průchodem.

V chladném prostředí se v soutěsce prý daří různým horským mechům a lišejníkům. Měl by se zde vyskytovat například rohozec trojlaločný, brtivec překrásný, plevinka plazivá nebo pobřežnice obecná. Ale ve skutečnosti přímo dole v průchodu žádné rostliny moc vidět nejsou. Možná rostou někde na skále ve vyšších partiích, anebo je informace prostě už zastaralá.

V soutěsce Stduený průchod, Český ráj
V soutěsce Stduený průchod, Český ráj.

Jak studený je Studený průchod? -10–15 °C

Jednou jsem se do Studeného průchodu vydal před pár roky v letním horkém dni a teplotu na místě změřil. Výsledek?

Venku před průchodem v létě teploměr ukazoval 31,5 °C. Když jsem vešel dovnitř, teplota klesla o 10 stupňů Celsia. Dole u země se digitální ukazatel teploměru zastavil dokonce až na 14,3 °C. To je o 50 % nižší teplota než venku! Takže ano, Studený průchod má svůj název oprávněně.

Ve Studeném průchodu, Příhrazské skály
Ve Studeném průchodu, Příhrazské skály.

Fotografie dokazující toto měření jsem bohužel někde ztratil. Proto jsem měření opakoval v roce 2023 znovu. Avšak nebylo zrovna takové vedro.

Na trase, někde u Ženských vrat, jsem naměřil 23 °C. Pár metrů před vstupem do soutěsky byla teplota vzduchu 22,2 °C.

Teplota 14,9 °C ve Studeném průchodu
Teplota 14,9 °C ve Studeném průchodu.

Vstoupil jsem do Studeného průchodu a zhruba uprostřed u země změřil teplotu znovu. Teploměr asi po 10 minutách čekání ukázal hodnotu 14,9 °C.

Schválně jsem čekal ještě asi 5 minut, zda bude teplota dál klesat, ale už byla stabilní.

Teplota ve Studeném průchodu byla během dvou měření o 10–15 °C nižší než venku.

Studený průchod, Příhrazské skály, Český ráj
Studený průchod, Příhrazské skály, Český ráj.

Pro ověření, jestli v době mého pobytu v soutěsce neklesla teplota i venku, jsem pak ještě provedl jedno měření dole nad Kurovodicemi po opuštění lesa: 23,6 °C.

Teplota u Kurovodic
Teplota u Kurovodic.

Možná nějaká svá zjištění někdo jen chybně interpretoval a místo „teplota je o 10 °C nižší“ uvedl „teplota je pod 10 °C“. A teď to všichni kopírují.

Jak dokazují má měření, ve skutečnosti je teplota v soutěsce poměrně stabilní do 15 °C. Zkusím tam měření někdy provést i v zimě, třeba bude ve Studeném průchodu naopak tepleji než venku.

Kam dál ze Studeného průchodu

Po návštěvě Studeného průchodu můžete pokračovat na další zajímavá místa Příhrazských skal, na Drábské světničky, Hynštu, Klamornu, na vrch Mužský nebo po skalním ochozu třeba na Krásnou vyhlídku a dál přes Starou Hradu do Příhraz.

U Kurovodic
U Kurovodic.

Další podobná místa v Českém ráji

Pokud vás fascinoval Studený průchod, navštivte i další podobná místa, skalní průchody a průlezy v Českém ráji. Mezi nejoblíbenější patří labyrint Besedických skal okolo Kalicha. Tam se bude líbit i dětem.

Je vám vedro? Ochlaďte se ve Studeném průchodu

Pokud putujete Příhrazskými skalami a nemáte to daleko, Studený průchod navštivte a ochlaďte se na vlastní tělo.

Dobrá zpráva pro klaustrofobiky: soutěska se dá pohodlně obejít.